GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU Thomas Parry

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

The land has rare orchids and numerous other plants.
Badgers and foxes roam at night.
The school is over subscribed, there are limited facilities, no health care facilities in the village.
There is no mains gas, mains sewage facilities are inadequate.
Roads are narrow with few footpaths and poorly maintained.
We already have had more than our fair share of new houses built over the past few years.
Radon gas is high in the village. The land adjacent to Drws Y Mynydd has one or more faults running through it- affecting local property when blasting occurs in the quarry.

Ymateb y Cyngor:

Noted. Llysfaen is classified as a Tier 2 village in the Revised LDP so no housing allocations are planned in Tier 2 villages.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content