GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU Ms Jeanne MACINNES

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

Any plan to build in this particular part of Llanrhos goes against your stated objectives of:
1 distinctive and special characteristics are protected and enhanced
2 [building in] appropriate ... right location
3 minimise need to travel and dependency on car and overall levels of pollution
It would open the way for more development in Bryn Lupus green belt and change the very nature of Llanrhos itself.
Plan to preserve Llandudno's green hinterland - it is as vital as beach and Orme to Llandudno's tourism.
It would increase traffic multi-fold along Bryn lupus Road

Ymateb y Cyngor:

Service providers including Highways will be further consulted and the site assessed for suitability of inclusion in the Deposit LDP. The site is not protected as open space. The area is currently a Green Wedge not Green Belt.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content