GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU Miss Jo Hughes

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

The development would

Increase traffic on Llanelian Rd, Coed Coch Rd and Peulwys Lane - current roads are too narrow and many houses don't have access to off road parking.

There is insufficient parking at Colwyn Bay football ground and during home games football supporters park on both sides of the road reducing this to a single line of traffic.

Place a burden on services, schools are facing funding cuts and Betsi Cadwaladr is struggling to recruit GPs to area.

Increase traffic on the marine roundabout

Impact local wildlife - hedge rows and green open spaces.

Ymateb y Cyngor:

Noted. The site is currently allocated in the LDP and it is expected that this will be rolled forward to the Revised LDP as part of a strategic allocation at Old Colwyn. The issues of concern such as impact on highways, schools, health services, open space, countryside, habitats, drainage & sewerage, agricultural land will be addressed as part of the LDP planning process with the necessary investigations taking place prior to LDP allocation / at pre-application stage as appropriate.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content