GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU mrs sandra lloyd

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

Ffordd Triban is a narrow cul-de-sac, as you turn into the road you encounter a sharp blind bend. Cars are parked along the road, there is usually only access for 1 vehicle to pass in either direction. I live opposite the entrance of Ffordd Triban and have witnessed wagons having difficulty maneuvering into the cul-de-sac.
Living on the heights, access to work, supermarkets etc is not easy, the majority of households have at least 1 car. If over 100 additional cars use Ffordd Triban, this will have an adverse effect on the residents, i.e. safety and noise.

Ymateb y Cyngor:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content