GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU Mrs June Ryan

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

This is a valuable much needed amenity space for the residents of Parc Peulwys, incorporating a nature trail for the children (the local school being just across the road). There are also valuable trees, hedgerows and footpaths. Just east of Ty Mawr at the top end of the estate a sizable development of houses has just been completed putting further strain on Highlands Road.

Ymateb y Cyngor:

Noted. The site is currently allocated in the LDP and it is expected that this will be rolled forward to the Revised LDP as part of a strategic allocation at Old Colwyn. The issues of concern such as impact on highways, schools, health services, open space, countryside, habitats, drainage & sewerage, agricultural land will be addressed as part of the LDP planning process with the necessary investigations taking place prior to LDP allocation / at pre-application stage as appropriate.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content