GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

CEFNOGI Mr Myrddin Davies cyflwynwyd gan Owen Devenport Ltd (Mr Jamie Bradshaw)

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

Our client would wish to submit his sites (ref's 136, 138, 139) for consideration for allocation as per the previous comments, as they benefit from a lower visual impact, more appropriate relationship with the existing built form of the settlement.

Current work undertaken for a forthcoming planning application has concluded that an access can be provided from School Bank Road.

Our client would also be happy to discuss the removal of the southern most portion of site 136 from any allocation in order to protect the setting of Bryn Hyfryd.

Ymateb y Cyngor:

Noted. This site is allocated in the present LDP however a number of constraints including flood risk, sewerage network and highways affect the site. If these issues can be overcome, there is still scope for the landowner to bring the site forward prior to adoption of the RLDP. In the absence of any real progress on the site however, national planning guidance (PPW10) would not support the re-allocation of the site.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content