GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU george ryan

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

Infrastructure inadequate.Please explain how extra sewage,surface water,increase in traffic on surrounding roads,accommodating new pupils at local schools,policing the area,etc.etc.

Ymateb y Cyngor:

Noted. The site is currently allocated in the LDP and it is expected that this will be rolled forward to the Revised LDP as part of a strategic allocation at Old Colwyn. The issues of concern such as impact on highways, schools, health services, open space, countryside, habitats, drainage & sewerage, agricultural land will be addressed as part of the LDP planning process with the necessary investigations taking place prior to LDP allocation / at pre-application stage as appropriate.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content