GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU Mrs Jaqueline Bentouri

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

We do not wish for houses to be built on the green land of especially plots 116 and 117. There are rare and endangered species of bats, owls and fauna living in that particular area. I have personally rented those two areas of land for the last twenty eight years keeping sheep. I have kept my numbers to a minimum as I am passionate about wildlife and the ecosystem. I believe there are rare species of flora also in the area.
The biota must be preserved.

Ymateb y Cyngor:

Noted. Llysfaen is classified as a Tier 2 village in the Revised LDP so no housing allocations are planned.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content