GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU B Burns

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

There is no access, the only access is a privately owned farm track where access would be denied.
There are ancient stone walling, trees and hedgerows.
There are rare species of bats and owls.
Is a wildlife habitat with lots of different species of fauna and flora.
The roads are not suitable for heavier use of traffic.
The schools are full to capacity.
There are limited resources and employment in Llysfaen.
The doctor's surgeries are also full to capacity.

Ymateb y Cyngor:

Noted. Llysfaen is classified as a Tier 2 village in the Revised LDP so no housing allocations are planned.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content