GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Gweld Ymateb y Cyngor

GWRTHWYNEBU Frances Hill

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol -

Crynodeb:

There are ancient trees and hedgerows which will be destroyed. Rare flora and fauna, home to buzzards, badgers, bats, woodpeckers, hedgehogs, sparrows, thrushes, all these species are in decline.
Poor access, narrow lanes and roads. No spaces in schools. The resident value the rural area and have chosen to live in a village for a reason. The fields, trees and wildlife which will be destroyed if building is approved.

Ymateb y Cyngor:

Noted. Llysfaen is classified as a Tier 2 village in the Revised LDP so no housing allocations are planned.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content