GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 1 Tir y tu cefn i Dolwen View, Bwlch y Gwynt, Llysfaen

ID y Sylw: 27920

SYLW Mr Neil Mahoney

Crynodeb:

My objections are based on the following, traffic levels on Llanellian road leading to increased congestion, Insufficient infrastructure to support the additional population (schools, dentist, GP, shops, parking).


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27920

ID y Sylw: 27917

SYLW Cerian Dickman

Crynodeb:

The infrastructure isn't in place to support extra housing. Roads are congested already, through Old Colwyn & Llysfaen & Llanelian rd. Doctor isn't able to cope with local residents needs now, no dentist locally. Swn y Don "unsatisfactory" at Estyn inspection & other schools under budget pressure & experiencing staffing cuts, not a good educational environment for children. Wildlife habitat will be destroyed, proposed site is in open countryside. Parking is very limited in the Old Colwyn area with no visible way of improving it. This site has already been refused planning permission & the decision upheld previously.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27917

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content