GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 9 Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf

ID y Sylw: 27836

GWRTHWYNEBU Mr Patrick Hamilton-Hunter

Crynodeb:

These comments apply equally to Nos 77 and 110. The B5113 (Llanrwst Road) is particularly narrow with several "pinch points" between Nos 196 to 230 and involves 2 blind bends where vehicles regularly have to squeeze by or reverse.
I feel that the additional traffic generated by these possible developments would lead to many more such incidents. Additionally, access to Llanrwst Road from any of these sites would be far from ideal.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27836

ID y Sylw: 27699

GWRTHWYNEBU Bridget Osborne

Crynodeb:

The road here is very narrow and traffic comes down into the built up area very fast. Cars tend to travel slowly here, especially when people are looking at the stunning view of the Conwy estuary from the corner (which tourists often stop to do). I have personally had a number of near misses with traffic travelling too fast (despite the recent speed limit). Building here will also encroach on the area of separation of the town from the village of Bryn y Maen, which remains a rural hamlet.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27699

ID y Sylw: 27687

GWRTHWYNEBU Simon Glanville

Crynodeb:

Site sits within Green Wedge designed to stop coalescence and urban encroachment


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27687

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content