GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 33 Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy

ID y Sylw: 28140

GWRTHWYNEBU Mrs Audrey E Parry

Crynodeb:

This land was previously removed from the above plan as being unsuitable and due to public demand.

It is an unjustifiable intrusion into open countryside and very close to Green Wedge and SSSI sites

The construction of a new road would significantly increase pressure on existing adjacent roads.

Glan Conwy should not be considered as a main village, we are just a rural village.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28140

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content