GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 38 Tir rhwng Hawes Drive a Maes y Castell, Deganwy

ID y Sylw: 27601

GWRTHWYNEBU Mrs Lucy Wybraniec

Crynodeb:

Candidate site Number 38 land between Hawes Drive and Maes Y Castell should remain under the GREEN WEDGE POLICY NTE/2 .

The historic, cultural area of Deganwy Castle and the Vardre - a natural environment, must be protected.

The existing green wedge status of a unique open coastal belt area must be maintained and our cultural heritage conserved for future generations.

As tourism will be a major economic driver according to the LDP the coastal green wedge NTE/2 must be maintained especially The Vardre and the Deganwy Castle areas.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27601

ID y Sylw: 27573

GWRTHWYNEBU Mrs Shirley Williams

Crynodeb:

Candidate site number 38 land between Hawes Drive and Maes Y Castell should remain under the GREEN WEDGE POLICY NTE/2. The historic, cultural area of Deganwy Castle and the Vardre - a natural environment, must be protected . The existing green wedge status of a unique open coastal belt must be maintained and our cultural heritage conserved for future generations. As tourism will be a major economic driver according to the LDP the coastal GREEN WEDGE NTE/2 must be maintained especially the Vardre and the Deganwy Castle areas.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27573

ID y Sylw: 27571

GWRTHWYNEBU Mr Philip Williams

Crynodeb:

The historic, cultural area of Deganwy Castle and the Vardre - a natural environment, must be protected.

The existing green wedge status of a unique open coastal belt area must be maintained and our cultural heritage conserved for future generations.

As tourism will be a major economic driver according to the LDP the coastal green wedge NTE/2 must be maintained especially The Vardre and the Deganwy Castle areas.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27571

ID y Sylw: 27570

GWRTHWYNEBU Mr Peter Crabtree

Crynodeb:

The historic, protected, cultural area of Deganwy Castle and the Vardre and surrounding areas are a natural environment which must be protected.
Tourism will continue to be a major economic driver according to the LDP and the existing GREEN WEDGE NTE/2 status of a unique open coastal belt area must be maintained and our cultural heritage conserved for future generations.

Looking from Deganwy Castle the land is a natural flow from the Vardre with the hilly Bryn Gosol outcrop to the north looking over to Llandudno and Bryniau Tower.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27570

ID y Sylw: 27562

GWRTHWYNEBU Mr Peter Williams

Crynodeb:

The historic, protected, cultural area of Deganwy Castle and the Vardre and surrounding areas are a natural environment which must be protected. Tourism will continue to be a major economic driver according to the LDP and the existing GREEN WEDGE NTE/2 status of a unique coastal belt must be maintained and our cultural heritage conserved for future generations. Looking from Deganwy Castle the land is a natural flow from the Vardre with the hilly Bryn Gosol outcrop to the north looking over to Llandudno and Bryniau Tower.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27562

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content