GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 40 Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 2)

ID y Sylw: 27528

GWRTHWYNEBU Mrs Tracey Warburton

Crynodeb:

This will still have a negative impact for the residents of Llanrhos and especially Bryn Lupus Road access for this development is a huge problem for Bryn Lupus road with the increase of traffic safety concerns and disturbance from noise pollution.Llanrhos is an area with a lot of history,It will spoil the natural beauty of Llanrhos and the Vardre with development.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27528

ID y Sylw: 27517

GWRTHWYNEBU Ms Jeanne MACINNES

Crynodeb:

Any plan to build in this particular part of Llanrhos goes against your stated objectives of:
1 distinctive and special characteristics are protected and enhanced
2 [building in] appropriate ... right location
3 minimise need to travel and dependency on car and overall levels of pollution

This proposal will change the very nature of Llanrhos itself, by destroying a part of its green belt long enjoyed by both residents and passers-by.
Plan to preserve Llandudno's green hinterland - it is as vital as beach and Orme to Llandudno's tourism.
It would increase traffic multi-fold along Bryn lupus Road


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27517

ID y Sylw: 27437

GWRTHWYNEBU Mr Michael Bailey

Crynodeb:

Objection to the scale and repercussions of the proposed plan


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27437

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content