GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 42 Tir oddi ar Iscoed, Gyffin

ID y Sylw: 27560

GWRTHWYNEBU Mr John Kendall

Crynodeb:

Candidate area 42 (land off Isgoed) should not be added to a revised LDP. It include area's already refused planning permission in 2005 and since. The reasons for refusal in 2005 are even more apposite today. In particular the narrow access afforded to the site via Isgoed or Allt y Coed, and access via the B5106 which is now busier than in 2005 and is unsafe. It is a greenfield area beyond the established settlement boundary for Conwy and there are still issues with flooding which have occurred and is more pertinent today - run off, climate change etc.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27560

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content