GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 50 Tir ar Bryn Lupus Road, Llanrhos

ID y Sylw: 27534

GWRTHWYNEBU Mrs Tracey Warburton

Crynodeb:

Negative impact on local residents, no ideal access, would also increase traffic to the area. Field also gets very wet could cause more problems for Bryn Maelgwyn Lane and Bryn Lupus Road.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27534

ID y Sylw: 27518

GWRTHWYNEBU Ms Jeanne MACINNES

Crynodeb:

Any plan to build in this particular part of Llanrhos goes against your stated objectives of:
1 distinctive and special characteristics are protected and enhanced
2 [building in] appropriate ... right location
3 minimise need to travel and dependency on car and overall levels of pollution
It would open the way for more development in Bryn Lupus green belt and change the very nature of Llanrhos itself.
Plan to preserve Llandudno's green hinterland - it is as vital as beach and Orme to Llandudno's tourism.
It would increase traffic multi-fold along Bryn lupus Road


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27518

ID y Sylw: 27475

GWRTHWYNEBU Georgina Taylor

Crynodeb:

Single track road, no access


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27475

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content