GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 58 Tir oddi ar Aber Road, Llanfairfechan

ID y Sylw: 27893

GWRTHWYNEBU Mr James Stevenson

Crynodeb:

I object whole heartedly to development on this piece of land. My reasons are based on the impact that the development will have environmentally, culturally, historically and visually. This an area of natural beauty and a development of this scale will scar and blot the landscape beyond comprehension. With views out of the village up and into the Carnedau mountain range (part of snowdonia national park) this piece of land is stunninigly beautiful and forms a green area protecting the smalll rural community of Llanfairfechan.

The proposed development of 400 new houses on this site will stretch the local infrastructure.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27893

ID y Sylw: 27678

GWRTHWYNEBU Mr Ricky Carter

Crynodeb:

The land identified as Site 58 has caused significant and costly off site flooding of Aber Road and adjacent properties. During such events, the highway has been impassable, impacting both on residents, and the emergency services. TAN 15 (paragraph 10.4) " ....flood risk will be a material factor in the formulation of specific policies and allocation of sites". Other than generic reference to SuDS, there has been no specific flood mitigation measures proposed, nor the consideration of the implications of climate change. As such it is considered that the allocation of this site is considered premature.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27678

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content