GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 77 Tir i’r De o Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf

ID y Sylw: 27915

GWRTHWYNEBU mrs clare azurza

Crynodeb:

there is a large risk that houses built set a precedent for a pattern of development outside the heights development boundary and a long term over expansion of an area which does not have the transport infra structure to cope with the housing types you are looking to address ie affordable and accessible.
there would be a loss of amenity for current community, especially to the elderly, children and disabled and greater danger to them due to increased traffic generation which is inevitable due to being very limited transport links


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27915

ID y Sylw: 27838

GWRTHWYNEBU Mr Patrick Hamilton-Hunter

Crynodeb:

These comments apply equally to Nos 9 & 110. The B5113 (Llanrwst Road) is particularly narrow with several "pinch points" between Nos 196 and 230 involving 2 blind bends where vehicles regularly have to squeeze past or reverse. I feel that the additional traffic generated by these possible developments would lead to many more such incidents. Additionally, access to Llanrwst Road from any of these sites would be far from ideal.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27838

ID y Sylw: 27700

GWRTHWYNEBU Bridget Osborne

Crynodeb:

The road here has stunning views over the Conwy and Puffin Island. It is extremely narrow and traffic comes into the town very fast whilst other cars slow down to look at the view (especially the tourists). There are also many dog walkers, coming up from the Heights and down from the RSPCA and Hafoty Bryn Boarding kennels. Building on this land will deprive tourists of an amazing viewpoint, whilst making driving along this road even more hazardous. It will also encroach on the green space separating the town of Colwyn Bay from the hamlet of Bryn y Maen.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27700

ID y Sylw: 27686

GWRTHWYNEBU Simon Glanville

Crynodeb:

Site sits in green wedge - setup to stop coalescence & to safeguard urban encroachment.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27686

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content