GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 84 Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan

ID y Sylw: 27894

GWRTHWYNEBU Julie Ashton

Crynodeb:

Infrastructure of roads to access the site, already congested, further traffic restrictions will result in difficulty for current residents in Gorwel; risk that properties will be devalued. Risk of Surface water and underground streams running from the proposed area causing flooding on Gorwel especially in view of climate change.
Further mass housing estates in the upper village will impact on already congested area of Bryn Road.
Proposed site is outside of the settlement boundary, restrictions would be in place for individual houses so explain how an estate can be permitted.
Difficulty accessing site for building purposes.
Strong objection by residents.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27894

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content