GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 87 Tir i’r de a’r dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn

ID y Sylw: 27867

GWRTHWYNEBU Rhys Griffith

Crynodeb:

Gwrthwynebaf adeiladu ar y safle yma oherwydd yr effaith ar ein iaith a'n diwylliant; yr effaith ar ein lonydd; yr effaith ar ein cefn gwlad a'r effaith ar ein hysgolion a'r meddygfa yma.[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27867

ID y Sylw: 27857

GWRTHWYNEBU Judith Griffith

Crynodeb:

Gwrthwynebaf adeiladu ar y safle yma oherwydd yr effaith ar ein iaith a'n diwylliant; yr effaith ar ein lonydd; yr effaith ar ein cefn gwlad a'r effaith ar ein hysgolion a'r meddygfa yma.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27857

ID y Sylw: 27802

GWRTHWYNEBU george ryan

Crynodeb:

Infrastructure totally inadequate supporting existing community add a minimum of 450 homes to the mix doesn,t bare thinking about how the quality of life will suffer for all of us.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27802

ID y Sylw: 27771

GWRTHWYNEBU Mrs June Ryan

Crynodeb:

The land is outside of the settlement boundary and in open countryside. There will bean adverse effect on wild life and the health and well being of the residents of Old Colwyn, with the destruction of hedgerows, trees and footpaths. There is already an acute lack of amenity space in Colwyn. The infrastructure is not in place all existing roads are unsuitable for any increase in traffic. Old Colwyn is already over developed.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27771

ID y Sylw: 27726

GWRTHWYNEBU Miss Jo Hughes

Crynodeb:

The development would

Increase traffic on Llanelian Rd and Dolwen Rd these roads are too narrow with a limited pavement along Dolwen Rd. There is insufficient parking at Colwyn Bay football ground and during home games football supporters park on both sides of the road reducing this to a single line of traffic.

Place a burden on services, schools are facing funding cuts and Betsi Cadwaladr is struggling to recruit GPs to area.

Increase traffic on the marine roundabout

Impact local wildlife - hedge rows and green open spaces.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27726

ID y Sylw: 27616

GWRTHWYNEBU Mr Huw Owen

Crynodeb:

Access to this site is debatable. Dolwen Rd is not able to sustain large volumes of traffic. Traffic has noticeably increased since the Bryn Y Mor development. The extension of Old Colwyn in this manner is unacceptable


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27616

ID y Sylw: 27555

GWRTHWYNEBU Mr Doug Scott

Crynodeb:

No building should be permitted in this area as the few existing roads serving this area are already saturated due to building which has taken place. Doctors surgeries are also oversubscribed.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27555

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content