GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 91 Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno

ID y Sylw: 27751

GWRTHWYNEBU Mr Keith Richards

Crynodeb:

I support all the community objections to this ludicrous proposal. Among many other things, it will close a wildlife corridor between Pentywyn Road and Bryn Lupus Road. Green Wedge is there for a reason.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27751

ID y Sylw: 27617

GWRTHWYNEBU Mr Huw Owen

Crynodeb:

Unsuitable access on a road not designed for high volumes of traffic. Detrimental to the community. Area is overdeveloped and this is not sustainable. Local services can not cope. Sparse or non existent bus services.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27617

ID y Sylw: 27567

GWRTHWYNEBU Mr Michael Bailey

Crynodeb:

Objection to the scale and repercussions of the proposed development plan


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27567

ID y Sylw: 27531

GWRTHWYNEBU Mrs Tracey Warburton

Crynodeb:

The area is already busy with a large volume of traffic it would not be able to cope with more houses being built leading to more traffic problems and negative impact on residents.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27531

ID y Sylw: 27516

CEFNOGI Ms Jeanne MACINNES

Crynodeb:

With the provisos given I support this site as it has least negative impact of the other Llanrhos sites in your plan.
No developments at Llanrhos before you ensure we all have access to mobile phone signals.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27516

ID y Sylw: 27484

GWRTHWYNEBU Mr John Taylor

Crynodeb:

Pentywyn road already too busy


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27484

ID y Sylw: 27479

GWRTHWYNEBU Georgina Taylor

Crynodeb:

Road is already too busy, cannot support more housing


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27479

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content