GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 95 Tir oddi ar Tan y Fron, Deganwy

ID y Sylw: 27752

GWRTHWYNEBU Mr Keith Richards

Crynodeb:

Building on here would remove the single remaining green space between existing and planned housing. It is a community amenity area.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27752

ID y Sylw: 27485

GWRTHWYNEBU Mr John Taylor

Crynodeb:

Community recreational area.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27485

ID y Sylw: 27472

GWRTHWYNEBU Georgina Taylor

Crynodeb:

This is a community recreational area.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27472

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content