GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 97 Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn

ID y Sylw: 27810

GWRTHWYNEBU george ryan

Crynodeb:

Infrastructure totally inadequate plus space that is /was designated as amenity land could now have homes built on it!


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27810

ID y Sylw: 27775

GWRTHWYNEBU Mrs June Ryan

Crynodeb:

This is known locally as Penmaen Park and is virtually the only amenity space for the local residents and has an abundance of wild life. This space should never be built on. It is only a few years ago that the residents of the locality won the right to keep it as open space it was well reported in the local press at the time.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27775

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content