GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 102 Tir yng Nghae Bodafon, Llandudno

ID y Sylw: 28236

CEFNOGI Mostyn Estates Limited (Mr Edward Hiller)

Crynodeb:

The land can be accessed from Nant-y-Gamar Road.
It is a high accessibility area.
The site is a natural extension of the existing residential areas.
The site is a circa 15 minute walk from Llandudno town centre.
Promotes an efficient use of land due to its excellent location.
A mix of other land uses are nearby, minimising transport demand.
The size of the site enable a good number of houses to be built at an appropriate density.
Residential development is compatible with other nearby land uses.
The site is not vulnerable to tidal or fluvial flooding.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28236

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content