GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 102 Tir yng Nghae Bodafon, Llandudno

ID y Sylw: 28236

CEFNOGI Mostyn Estates Limited (Mr Edward Hiller)

Crynodeb:

The land can be accessed from Nant-y-Gamar Road.
It is a high accessibility area.
The site is a natural extension of the existing residential areas.
The site is a circa 15 minute walk from Llandudno town centre.
Promotes an efficient use of land due to its excellent location.
A mix of other land uses are nearby, minimising transport demand.
The size of the site enable a good number of houses to be built at an appropriate density.
Residential development is compatible with other nearby land uses.
The site is not vulnerable to tidal or fluvial flooding.

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28236

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content