GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 104 Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn

ID y Sylw: 28237

CEFNOGI Mostyn Estates Limited (Mr Edward Hiller)

Crynodeb:

The land can be accessed from Derwen Lane.
It is a high accessibility area.
The site is a natural extension of the existing residential area.
The site is a short walk to the centre of Penrhyn Bay.
Promotes and efficient use of land due to its excellent location.
A mix of other land uses nearly, minimising transport demand.
The size of the site enables a good number of houses to be built at an appropriate density.
Residential development is compatible with other nearby land uses.
The site is not vulnerable to tidal or fluvial flooding.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28237

ID y Sylw: 28125

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Gordon Pratt)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28125

ID y Sylw: 28123

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (J Townshend)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28123

ID y Sylw: 28121

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr David Hill)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28121

ID y Sylw: 28119

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Ethan Hill)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28119

ID y Sylw: 28117

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Andrew Hill)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28117

ID y Sylw: 28115

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Beverley Hill)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28115

ID y Sylw: 28113

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Trefor Jones)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28113

ID y Sylw: 28111

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Claire Hewitt)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28111

ID y Sylw: 28109

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Margaret Clarke)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28109

ID y Sylw: 28107

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Christopher Clarke)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28107

ID y Sylw: 28105

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Gwynedd Jones)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28105

ID y Sylw: 28103

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Geoff Sharrock)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28103

ID y Sylw: 28101

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Sheila Evans)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28101

ID y Sylw: 28099

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Helen Jones-Williams)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28099

ID y Sylw: 28097

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (R Jones)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28097

ID y Sylw: 28095

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Simon Jones)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28095

ID y Sylw: 28093

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Emily Watson)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28093

ID y Sylw: 28091

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Kristie Watson)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28091

ID y Sylw: 28089

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Lee Watson)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28089

ID y Sylw: 28087

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Matthew Westwood)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28087

ID y Sylw: 28085

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Carla Westwood)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28085

ID y Sylw: 28083

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Michael Clarke)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28083

ID y Sylw: 28081

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Leanne Davies)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28081

ID y Sylw: 27954

GWRTHWYNEBU Leah Williams

Crynodeb:

I object to the inclusion in the RLDP of Candidate Site 104 on the following grounds: Increased traffic leading to congestion, additional parking pressure & poorer road safety. Increased demand for places at Ysgol Glanwydden which is at capacity & having to make budgetary cuts. Increased demand for places at Penrhyn Bay doctor's surgery with no capacity. Coalescence with Glanwydden, with no division between the settlements except for Gloddaeth Lane. Destruction of habitat, namely resting sites/places of shelter, foraging/feeding sites, commuting areas, of bats, otters, hedgehogs, birds, pollinators/invertebrates, amphibians. Increased pressure on existing surface water and foul drainage systems.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27954

ID y Sylw: 27944

GWRTHWYNEBU Ms Joanne Porteous

Crynodeb:

I object to ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan and have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities. It would seriously affect the coalescence between Penrhyn Bay and Glanwyddan. The local environment will be seriously affected. It will create more traffic issues. It will create more noise and air pollution. The local primary school and doctors surgery are both already full.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27944

ID y Sylw: 27767

GWRTHWYNEBU Miss Maisie Prytherch

Crynodeb:

I object to this as I simply do not agree it is a good plan nor do I think it is a good idea. There are many, many reasons as to why this is a bad idea.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27767

ID y Sylw: 27745

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Catrin Marsh)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27745

ID y Sylw: 27743

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Sean Marsh)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27743

ID y Sylw: 27712

GWRTHWYNEBU Miss Diane Farmer

Crynodeb:

I object to the use of productive farmland for an overdevelopment of housing. Also this amount of additional housing will exacerbate the flooding of the road by the school which currently happens with the existing housing. I also do not believe the village infrastructure of school and doctors surgery will cope with so many additional families. The additional traffic will also cause problems and exacerbate the congestion outside the schools and in the village.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27712

ID y Sylw: 27707

GWRTHWYNEBU Miss Jamie Norris

Crynodeb:

Plan 104. The school is fully subscribed and underfunded. It would not accommodate new houses. Also the doctors surgery is the same.
The traffic through the estate is very busy, at school times it's dangerously busy. If more houses are built it will be an accident waiting to happen!


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27707

ID y Sylw: 27705

GWRTHWYNEBU Mrs Kelly Camis

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27705

ID y Sylw: 27701

GWRTHWYNEBU Mrs Jennifer Jones

Crynodeb:

More houses built in Penrhyn Bay would mean hundreds more people which would cripple the schools, the GP surgery and the infrastructure. It would also ruin forever the beautiful views from Ysgol Glanwydden, a view that generations of pupils have gazed on for over 100 years. The effect on the wildlife of the area would be catastrophic, badgers, foxes, weasles, rabbits, owls, etc, etc, etc would either be killed or forced elsewhere. Please leave Penrhyn Bay as it is, a semi- rural town. We all love those fields and they are so important to the identity of this town.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27701

ID y Sylw: 27695

GWRTHWYNEBU Bryn Griffith

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27695

ID y Sylw: 27692

GWRTHWYNEBU Mrs Zoe Duffy

Crynodeb:

I object as a homeowner that this will have a negative effect on the area, increased traffic around school creating more danger for children. It will also damage the local environment having a negative on the local wildlife. And the negative value it will have on house prices in the area


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27692

ID y Sylw: 27691

GWRTHWYNEBU Mr Sion Duffy

Crynodeb:

I object as a home owner that overlooks this area and will have a negative value to my property.
Also extra traffic to a safe area for children.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27691

ID y Sylw: 27670

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Brian Groves)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27670

ID y Sylw: 27668

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs W A Groves)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27668

ID y Sylw: 27607

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs K Clarke)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27607

ID y Sylw: 27605

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr P J Clarke)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27605

ID y Sylw: 27598

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs O Such)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27598

ID y Sylw: 27596

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Victoria Cooper)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27596

ID y Sylw: 27593

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Paul Belfield)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27593

ID y Sylw: 27591

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Angela Dawn Belfield)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27591

ID y Sylw: 27589

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Lucy Cooper)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27589

ID y Sylw: 27587

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Jack Cooper)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27587

ID y Sylw: 27585

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Jonathan Cooper)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27585

ID y Sylw: 27582

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs L A Newton)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27582

ID y Sylw: 27580

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr P T Newton)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27580

ID y Sylw: 27575

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr & Mrs A & S Beardmore)

Crynodeb:

I object to candidates sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a natural reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27575

ID y Sylw: 27512

GWRTHWYNEBU Mrs M Holmewood

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27512

ID y Sylw: 27509

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Tina Hughes)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27509

ID y Sylw: 27494

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Margaret Thomas)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27494

ID y Sylw: 27492

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Peter Hodgkinson)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27492

ID y Sylw: 27468

GWRTHWYNEBU Mr Anthony Townshend

Crynodeb:

I object to candidate sites Ref 73 - Winllan Farm and Ref 104 - Land by Creuddyn School being included in the RLDP. This land is Green Wedge, a special area of conservation and Site Ref 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwydden, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities. The school is full. The Doctor's Surgery is full. There is illegal parking and ridiculous traffic congestion every morning and evening, causing noise, pollution, road rage and inconvenience to residents.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27468

ID y Sylw: 27459

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs O A Price)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27459

ID y Sylw: 27457

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr John David Price)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27457

ID y Sylw: 27455

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Karen Edwards)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27455

ID y Sylw: 27450

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Sharon Walsh)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27450

ID y Sylw: 27448

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Nathan Walsh)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 Land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27448

ID y Sylw: 27444

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Ms Victoria Hardy)

Crynodeb:

I object to candidate sites ref 73 - Winllan Farm and ref 104 land by Creuddyn being included in the RLDP. This land is green wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan, have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27444

ID y Sylw: 27440

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mrs Ruth Thomas)

Crynodeb:

I object to candidate site 73 - Winllan Farm Field and site 104 - Land by Ysgol Creuddyn being included in the RLDP. This land is Green Wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan and have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27440

ID y Sylw: 27438

GWRTHWYNEBU The Llanrhos Road & Marine Terrace Residents Group (Mr Jeff Thomas)

Crynodeb:

I object to candidate site 73 - Winllan Farm Field and site 104 - Land by Ysgol Creuddyn being included in the RLDP. This land is Green Wedge, a special area of conservation and site 104 contains a nature reserve. It would remove the boundary between the villages of Penrhyn Bay and Glanwyddan and have a detrimental effect on the local environment and adjoining communities.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27438

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content