GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 106 Tir ar Crogfryn Lane, Llanrhos

ID y Sylw: 28238

CEFNOGI Mostyn Estates Limited (Mr Edward Hiller)

Crynodeb:

The site is relatively small, allowing for sensitive development to take place.
The site can be accessed by Gloddaeth Lane, a privately maintained road that is accessed from Crogfryn Lane. No works will be required to create an access point on an existing public road.
The site is a natural extension to the existing housing accommodation in the immediate vicinity.
There is excellent transport infrastructure nearly.
Residential development is compatible with other nearby land uses.
The site is not vulnerable to tidal or fluvial flooding.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28238

ID y Sylw: 27514

GWRTHWYNEBU Ms Jeanne MACINNES

Crynodeb:

The two junctions at either end of the lane already constitute a disagreeable delay for Llanrhos residents due to passing traffic. Any developments here could be potentially dangerous.
No developments at Llanrhos before you ensure we all have access to mobile phone signals.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27514

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content