GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 108 Tir ym Mryniau ger Ysbyty Llandudno, Llandudno

ID y Sylw: 28234

CEFNOGI Mostyn Estates Limited (Mr Edward Hiller)

Crynodeb:

The land can be accessed from Maesdu Avenue, which is a high accessibility area.
The site is a natural extension of existing residential areas.
The site as a circa 15 minute walk from Llandudno town centre.
The site promotes an efficient use of land due to its excellent location.
There are a mix of other land uses nearby, minimising transport demand.
The size of the site enable a good number houses to be built an an appropriate density.
Residential development on the site is compatible with other nearly land uses.
The site is not vulnerable to tidal or fluvial flooding.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28234

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content