GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 113 Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan y Fron Road, Abergele

ID y Sylw: 27962

SYLW ms Caroline Carrick

Crynodeb:

As before, the northern part of this site was in the current LDP. A lot of work has gone into trying to bring this forward and collaboration with other landowners. This was discussed at meeting of landowners on 10 September at Conwy Council as was the need for the link road to continue to St George Road and a continued collaboration between landowners to make this happen to help deliver the best infrastructure for Abergele.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27962

ID y Sylw: 27946

SYLW ms Caroline Carrick

Crynodeb:

Suggest the land from this site which is currently in LDP to be carried forward to RLDP either as part of the strategic site (long term approach) or bonus site. And for the link road currently included in current SE Abergele LDP that goes through the northern part of this land to be again included to link through to St George Road to help traffic flow in Abergele.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27946

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content