GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 117 Chwarel Llanddulas, Ardal 3

ID y Sylw: 28148

GWRTHWYNEBU Frances Hill

Crynodeb:

There are ancient trees and hedgerows which will be destroyed. Rare flora and fauna, home to buzzards, badgers, bats, woodpeckers, hedgehogs, sparrows, thrushes, all these species are in decline.
Poor access, narrow lanes and roads. No spaces in schools. The resident value the rural area and have chosen to live in a village for a reason. The fields, trees and wildlife which will be destroyed if building is approved.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28148

ID y Sylw: 28144

GWRTHWYNEBU B Burns

Crynodeb:

There is no access, the only access is a privately owned farm track where access would be denied.
There are ancient stone walling, trees and hedgerows.
There are rare species of bats and owls.
Is a wildlife habitat with lots of different species of fauna and flora.
The roads are not suitable for heavier use of traffic.
The schools are full to capacity.
There are limited resources and employment in Llysfaen.
The doctor's surgeries are also full to capacity.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28144

ID y Sylw: 28142

GWRTHWYNEBU Mrs Jaqueline Bentouri

Crynodeb:

We do not wish for houses to be built on the green land of especially plots 116 and 117. There are rare and endangered species of bats, owls and fauna living in that particular area. I have personally rented those two areas of land for the last twenty eight years keeping sheep. I have kept my numbers to a minimum as I am passionate about wildlife and the ecosystem. I believe there are rare species of flora also in the area.
The biota must be preserved.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28142

ID y Sylw: 27505

GWRTHWYNEBU Mrs Daphne Morris

Crynodeb:

116 and 117 are country areas with many fine mature trees.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27505

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content