GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 122 Ty Mawr, Hen Golwyn

ID y Sylw: 27851

GWRTHWYNEBU Mr Eric Mawson

Crynodeb:

Same comments as other Old Colwyn developments.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27851

ID y Sylw: 27812

GWRTHWYNEBU george ryan

Crynodeb:

Infrastructure inadequate.Please explain how extra sewage,surface water,increase in traffic on surrounding roads,accommodating new pupils at local schools,policing the area,etc.etc.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27812

ID y Sylw: 27776

GWRTHWYNEBU Mrs June Ryan

Crynodeb:

This is a valuable much needed amenity space for the residents of Parc Peulwys, incorporating a nature trail for the children (the local school being just across the road). There are also valuable trees, hedgerows and footpaths. Just east of Ty Mawr at the top end of the estate a sizable development of houses has just been completed putting further strain on Highlands Road.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27776

ID y Sylw: 27723

GWRTHWYNEBU Miss Jo Hughes

Crynodeb:

The development would

Increase traffic on Llanelian Rd, Coed Coch Rd and Peulwys Lane - current roads are too narrow and many houses don't have access to off road parking.

There is insufficient parking at Colwyn Bay football ground and during home games football supporters park on both sides of the road reducing this to a single line of traffic.

Place a burden on services, schools are facing funding cuts and Betsi Cadwaladr is struggling to recruit GPs to area.

Increase traffic on the marine roundabout

Impact local wildlife - hedge rows and green open spaces.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27723

ID y Sylw: 27620

GWRTHWYNEBU Mr Huw Owen

Crynodeb:

Effect on community. Volumes of traffic increased.Local services unable to cope


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27620

ID y Sylw: 27611

GWRTHWYNEBU Mr Huw Owen

Crynodeb:

Our current or future infrastructure within the community cannot sustain the increased population . This will destroy the community of Old Colwyn, Llysfaen and surrounding areas


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27611

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content