GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 150 Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn

ID y Sylw: 27815

GWRTHWYNEBU george ryan

Crynodeb:

Inadequate infrastructure and was,n,t this land classed as amenity land?


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27815

ID y Sylw: 27779

GWRTHWYNEBU Mrs June Ryan

Crynodeb:

Please refer to comments made on no 97 Same location just different boundary


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27779

ID y Sylw: 27622

GWRTHWYNEBU Mr Huw Owen

Crynodeb:

Old Colwyn is in very real danger of over development. Community is fragile and local services are unable to adequately cope.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27622

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content