GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Sylwadau ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 173 Fferm Tyn y Coed, Llanrhos

ID y Sylw: 27748

GWRTHWYNEBU Mr Keith Richards

Crynodeb:

This is high quality farmland, leave it as such! Building on it will turn green Llanrhos into one huge block-paved mess.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27748

ID y Sylw: 27488

GWRTHWYNEBU Mr John Taylor

Crynodeb:

Loss of countryside


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27488

ID y Sylw: 27478

GWRTHWYNEBU Georgina Taylor

Crynodeb:

Too much traffic on Pentywyn road, more housing will cause chaos


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 27478

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content