GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Drwy glicio ar rif y sylw i'r chwith o'r rhestr, byddwch yn mynd i dudalen arall gyda manylion union gynnwys y sylw hwnnw.

Chwilio am ID y sylw

ID y Sylw: 28034

GWRTHWYNEBU Mr Kevin Cooke

Crynodeb:

Site is inconsistent with a Tier 2 village.
Land has wild orchids.
Doctors/dentists/schools oversubscribed.
Mains sewage inadequate.
Roads are narrow and no footpaths near school, this is dangerous.
Site does not meet PPW (ed 10) deliverability tests.
Llysfaen is a village and should not be overdeveloped.


[Gweld Ymateb y Cyngor]

Attached Documents:

  1. 5605.28033-28035.pdf

Mwy o fanylion ynglŷn â Sylw ID: 28034

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content